Společnost

Společnost RAMA BOHEMIA a.s. působí na trhu výrobců plastových výlisků od roku 1989. Zaměřuje se na výrobu přesných technických a estetických výlisků z termoplastů. Do výrobního portfolia jsou zařazeny i plastové výlisky potlačovány, výrobky vyžadující technologii dvojstreků, jakož i montážní sestavy a podsestavy obsahující kromě lisovaných plastových dílů i prvky z různých technických materiálů jakými jsou kovy, uretanové pěny, fólie, magnety a jiné.

Společnost RAMA BOHEMIA a.s. řeší potřeby zákazníků komplexně od vývoje, konstrukce, výroby formy až po samotnou výrobu dílů a montáž sestav.

 

Závazek vedení společnosti

Vedení RAMA Bohemia a.s. se zavazuje podporovat zavedení a provoz ISMS v souladu se systémem TISAX a to: stanovením Bezpečnostní politiky informací organizace, stanovením cílů ISMS a plánu na jejich dosažení, stanovením rolí, povinností a odpovědností v oblasti bezpečnosti informací, propagací významu plnění cílů bezpečnosti v rámci organizace, zajištěním potřebných zdrojů, stanovením kritérií pro akceptaci rizik a akceptovanou úroveň rizika, zajištěním provádění interních auditů ISMS a prováděním přezkoumání ISMS vedením organizace.

 

Politika kvality a bezpečnosti informací

Politika kvality a společenské odpovědnosti Více informací.

RAMA – Code of Conduct

RAMA – Supplier Code of Conduct

RAMA – Health and Safety Policy

RAMA – Environmental Policy

RAMA – Information security policy

Projekt

Nová technologie pro diverzifikaci produkce 2016 Více informací.

Kamerový systém

Za účelem ochrany majetku naší společnosti a ochrany zdraví a života osob, které se uvnitř areálu pohybují, je část areálu společnosti RAMA BOHEMIA, a.s. monitorována kamerovým systémem se záznamem. Více informací.

Whistleblowingový kanál

Máte podezření, že v naší organizaci dochází k neetickému jednání nebo nám chcete poslat jakoukoliv zpětnou vazbu? Využijte náš whistleblowingový kanál. Více informací.